نویسنده:مژگان صانع‌پرست

photo_2020-02-
مائده نیک آیین

08

می دانی مدام در حال جنگیدن هستم. با هر چه که فکرش را بکنی. زمین، زمان، آسمان. هر …

ادامه مطلب
photo_2020-02-12_18-28-15
مائده نیک آیین

07

از تو که دور باشم، برای دیدن تو نیاز به هیچ چیز دیگری ندارم. فقط کافی است از …

ادامه مطلب
photo_2020-01
مائده نیک آیین

06

مثل عقربی که در میان آتش گیر کرده به دور خود می چرخم، راه فراری نیست. من مانده …

ادامه مطلب
photo_2019-09-03_13-23-08
مائده نیک آیین

05

–  : هرکس باید تو زندگیش یه نفرو داشته باشه که وقتی داره میره جنگ، بیاد و باهاش …

ادامه مطلب
photo_2019-08-
مائده نیک آیین

04

یار گلنده توز اولماسونائله گلسین ائله گئتسینآرامیزدا سوز اولماسون -:”قلدر بود. چهار تا محله از دستش عاصی بودن. …

ادامه مطلب
photo_2019-07
مائده نیک آیین

03

به آرامی و بدون توجه به اطراف، در امتداد خیابان راه می رفت: ” همه چی به نام …

ادامه مطلب

دسته بندی ها

photo_2020-10-01_10-06-55

بایگانی ها