04

04

photo_2019-08-

یار گلنده توز اولماسون
ائله گلسین ائله گئتسین
آرامیزدا سوز اولماسون

-:”قلدر بود. چهار تا محله از دستش عاصی بودن. قمه می کشید و خیابونو قرق می کرد. اگه چیزی می خواست به زور بدست می آورد. منو سر راه دید. اومد جلو. گرخیدم از ترس. اما نشون ندادم. چادرمو جمع کردم و گفتم برو کنار. خواست حرف بزنه. نتونست. انگار زبونشو موش خورده بود. صداش در نمی اومد. دهنش مثه ماهی باز و بسته می شد. مردم با تعجب نگامون می کردن. منتظر بودن. انگار زمان واستاده بود. انگار من و اون یه سکانس از یه فیلم بودیم. نگاش کردم. نگام کرد. گفتم بکش کنار. دستشو آورد بالا. ترسیدم. اماده بودم که اگه خواست منو بزنه، فرار کنم. ولی نزد. کلاشو از سرش ورداشت و راهو برام باز کرد.”
صدای بی بی بود که من را از عالم صدای خواننده دوره گرد بیرون آورده بود. چیزهایی می گفت که برای من تازگی داشت. من مثلا نوه ی او بودم ولی این ها را نمی دانستم.

ساماوارا اوت سالمیشام
ایستیکانا قند سالمیشام
یاریم گئدیپ تک قالمیشام

  -:”عاشقم‌ شده بود‌. همه گفتن نرو. اسدالله خان بهت دختر نمیده. اما کسی حریفش نشد. به ضرب و زور اومد خواستگاریم. آقاجونم نگاش کرد و گفت نه. گفت دخترتو می گیرم. این خط، این نشون. آقاجونم گفت جنازه ی دخترمو رو شونت نمی ذارم. گف اگه منم که دخترتو عروس خودم می کنم.

آقاجونم به نوکراش دستور داد از خونه بندازنش بیرون. اکرم، کلفتمون می گف هر آن منتظر بودیم قمه رو در بیاره و نوکرارو بزنه. ولی درنیا‌ورد. فقط وسط دست و پای نوکرا داد زد و گفت فک نکنین حریفتون ‌نیستم. تو این خونه عزیز من زندگی می کنه. حرمت این خونه رو نگه می دارم که بهتون هیچی نمی گم.”
نه عزیز دیر یارین جانی
نه شیرین دیر یارین جانی
کوچه لره سو سپ میشم
یار گلنده توز اولماسون
ائله گلسین ائله گئتسین
-:”رفت و اومد. رفت و اومد. ولی آقاجونم بهش محل نداد. هربار که ذبیح می اومد، آقاجونم سنگ رو یخش می کرد. ذبیح حرف نمی زد. جلوی آقاجونم درشتی نمی کرد. داد نمی زد. زور نمی گف. ولی می گف پری رو می خوام. انقدر میام و میرم که خودتون بله رو بگین.”
وسط حرف بی بی می پرم:” بی بی عاشقش نشدی؟”
-:”مگه میشه عاشقش نشده باشم؟عاشقش شدم. وقتی دیدم این همه میره و میاد، دلم باهاش شد، دلم نرمش شد. آدم بودم دختر. سنگ نبودم که اون همه خواهشو ببینم و هیچی نگم.”
-:”گفتی بهش؟”
-:”نه… کی اون موقع جرات داشت بگه من فلانی رو می خوام.خیلی سال پیش بود دختر.”
آرامیزدا سوز اولماسون
پیاله لری رفده دیر
هربیری بیر طرفده دیر
-:”سه سال رفت و اومد. سه سال جواب نه شنید. قصه عشق ذبیح و پری تو محله ها پیچید. کسی از ترس ذبیح جرات نمی کرد بیاد خواستگاریم. آقاجونم از ترس آبروش، از ترس این که یه روز من و ذبیح فرار کنیم، منو به پسرعموش که تو فرنگ بود شوهر داد. رفتیم اونور. دو سه سال موندیم و برگشتیم. ذبیح تریاکی شده بود. می گفتن از عشق من تریاکی شده. می گفتن نتونسته تحمل کنه. می گفتن اسدالله خان کمر ذبیحو شکونده. می گفتن وقتی تریاک می کشه واسه پری می خونه. حرف و حدیثا به گوش شوهرم رسبد. رفت پرس و جو. رگ غیرتش زد بالا. با آقاجونم دعوا کرد، منو سه طلاقه کردو فرستاد ور دل آقاجونم. آقا جونم هم اون ته حیاط یه اتاق و خلا برام ساخت. نوکر کلفتا برام آب و دون می آوردن. حق نداشتم برم تو خونه آقاجون. اخه عارش می اومد یه مطلقه تو خونش باشه. من شده بودم عیب و ننگ خانواده. جرات نداشتم برم ببینمشون. سال به سال، شب عید، حق داشتم پامو تو خونه بذارم و باهاشون غذا بخورم. تو خونه ی پدری زندونی شده بودم. خبرای خونرو از نوکر کلفتایی که می اومدن دم اتاقم، می گرفتم. انگار تقصیر من بود که ذبیح عاشقم شده بود. انگار تقصیر من بود که کسی از ترس ذبیح خواستگاریم نمی اومد. انگار تقصیر من بود که نقل دهن مردم شده بودم.”
یارم گدیب بیرهفته دیر
گورممیشم بیر هفته دیر
نه عزیز دیر یارین جانی
نه شیرین دیر یارین جانی
-:”نمی دونم چند وقت گذشته بود. یه سال، پنج سال، نمی دونم. یه روز صدای یه مرد از پشت دیوار اتاقم اومد که ترکی می خوند. نمی فهمیدم چی میگه. من که ترک نبودم. صداش سوز داشت. اون می خوند و من گریه می کردم. بعدها نوکر کلفتا گفتن که ذبیحه. وقتی شنید که من جدا شدم تریاکو ترک کرد و دوباره اومد خواستگاریم. ولی مرغ آقاجونم یه پا داشت. آقاجونم عصبی شده بود. همش دنبال راهی بود که از شر ذبیح خلاص شه. از اونور ذبیح هر روز می اومد پشت دیوار اتاقم و برام می خوند. یه روز صداش نیومد. بعدها فهمیدم ناغافل با یه ماشین تصادف کرد و در جا مرد.”
بی بی ساکت می شود. بغضم را قورت می دهم. بلند می شوم و به پشت پنجره می روم. به پایین نگاه می کنم. خواننده دوره گرد میان اهالی کوچه ایستاده و می خواند:
کوچه لره سو سپمیشم
یار گلنده توز اولماسون
ائله گلسین ائله گئتسین
آرامیزدا سوز اولماسون

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دسته بندی ها

photo_2020-10-01_10-06-55

بایگانی ها